Hannes Junior Games

P9 Korkeus
P9 Korkeus
1. Leo Sabat KuopRei 110 80 - 85 - 90 O 95 O 100 O 105 O 110 XO 115 XXX
2. Lassi Jestoi JuankKuo 90 80 O 85 O 90 O 95 XXX